Vormgeving  Schrijven  Plaatsing op een pagina

Het schrijven van een partituur is heel simpel
en wordt meteen met de muis uitgevoerd.

U volgt in het programma dezelfde procedure als u op papier zou doen:


Op papier In het programma
Neem een blanco vel papier Open een nieuw document (knop op de gereedschapsbalk)
Neem pen en inkt en teken de notenbalk, Pas de kleuren en afmetingen aan, totdat ze zijn zoals u ze wenst
Teken een noot of een neum, Kies een object in de objectenbalk en klik op de notenbalk op de gewenste plaats,
Voeg de lettergreep toe, en hou er daarbij rekening mee dat de klinker recht onder de eerste noot van de neum staat, Tik de letters van de lettergreep in (de uitlijning gebeurt automatisch)
Ga verder met stap 2 totdat het einde van de notenbalk is bereikt, Ga verder met stap 2 totdat het einde van de notenbalk is bereikt,
Berg het document goed op. Bewaar het document op een schijf.